Binnen onderwijs: Havo/vwo

Leerlingevaluatie talentgerichte leeractiviteiten

Eén van de manieren om talentontwikkeling te evalueren en zicht te krijgen op de ervaringen van leerlingen, is het afnemen van een leerlingenvragenlijst. Zodoende wordt duidelijk hoe leerlingen tegen de talentlessen aankijken; wat zijn hun positieve en negatieve ervaringen? Juist omdat leerlingen de talentlessen krijgen, zijn zij bij uitstek een geschikte doelgroep om te bevragen. Belangrijk is dat de vragen betrekking hebben op de beoogde doelstellingen van het project van de school, zoals aangegeven in deze voorbeeldmatige vragenlijst.

Dit instrument maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

1763
Trefwoorden: evaluatie
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties