Binnen onderwijs: Havo/vwo

Stappenplan leeractiviteiten ontwikkelen

Dit document bevat een stappenplan met drie formats die ingezet kunnen worden om leeractiviteiten voor talentontwikkeling op een eenduidige wijze vorm te geven. Daarbij treft u een aantal ingevulde formats als voorbeeld en een handreiking om leerdoelen SMART te formuleren.

Het stappenplan met formats maakt deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

805
Trefwoorden: opdrachten ontwikkelen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties