Hulpmiddelen

Zoeken & filter Zoeken & filter

Hieronder vind je een overzicht van dit type bijdrage. Je kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:

kleedje executieve functies (woorden)

Voor het bevorderen van bewustzijn bij leerlingen rond executieve functies en voor het verder ontwikkelen van executieve vaardigheden, heeft slo drie kleedjes ontwikkeld. Je kunt de kleedjes op verschillende manieren inzetten.

ZijnsWijzers

De ZijnsWijzers geven op een speelse manier inzicht in de ; zijnskant’ van hoogbegaafden. Deze werkvorm helpt gedrag begrijpen en bespreken. Met de giraf ZiWi als boegbeeld: een groot hart, sterk en kwetsbaar tegelijk.
1 link toegevoegd

Van papier naar digitaal portfolio

Met een kindportfolio als leerlingvolgsysteem kunnen leerlingen hun eigen ontwikkeling volgen, doelen stellen en feedback krijgen op hun werk.
1 link toegevoegd

Leerlingevaluatie talentgerichte leeractiviteiten

Voorbeeld van een vragenlijst voor leerlingen met als doel leeractiviteiten binnen een talentenprogramma te evalueren.

Beoordeling: kernvragen en voorbeeldinstrumenten

Met deze kernvragen kunt u komen tot een zinvolle beoordeling van leeractiviteiten.

Stappenplan leeractiviteiten ontwikkelen

Met behulp van dit stappenplan en verschillende formats kunt leeractiviteiten ontwikkelen.

Checklist criteria voor uitdagend aanbod havo-vwo

Het evalueren/beoordelen van het lesmateriaal op basis van vooraf vastgestelde criteria, om zodoende eventuele verbeteringen door te voeren.

Format beleidsplan talentontwikkeling havo-vwo

In het format beleidsplan kunt u kort en bondig het beleidsplan talentontwikkeling formuleren

Format projectplan talentontwikkeling havo-vwo

Met het format kunt u een projectplan voor talentontwikkeling opstallen.