Inloggen?

Inloggen Help

Talentnetwerk Groningen & Drenthe

Deze werkgroep biedt een digitaal platform voor uitwisseling tussen leden van het Regionale Talentnetwerk Groningen & Drenthe, een netwerk van professionals met expertise, ervaring en/ of affiniteit met talentontwikkeling in brede zin: docenten, leerkrachten, schoolleiders, schoolbestuurders en andere bij de school betrokkenen. Het doel van dit netwerk is om samen met andere professionals in de regio bij te dragen aan het creëren van ruimte om de ontwikkeling van talenten van leerlingen te stimuleren.

De regionale contactpersonen brengen deze professionals met elkaar in contact en verbinden verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. De contactpersonen voor het Talentnetwerk Groningen & Drenthe zijn: Nienke Bouwman (PO) en Jurr van Dalen (VO).

Via deze werkgroep kunt u uw kennis en ervaring delen en kunt u (naar behoefte) automatische notificaties ontvangen van activiteiten die in de werkgroep plaatsvinden en die relevant zijn voor leden van dit talentnetwerk. U kunt hieraan zelf ook bijdragen door nieuwsberichten of activiteiten te plaatsen, of door andere leden te attenderen op een video, link, afbeelding of document op het prikbord. Daarnaast kunnen er documenten gedeeld worden en kunt u bijdragen aan discussies in het forum.

Nieuws

Op de agenda

Aangesloten leden (132)

 • Desiree Houkema
 • Yvonne Janssen
 • Linda Smolenaers
 • Patty van Scherpenzeel- Mollema
 • Annet Atsma
 • Aline Meijerink
 • Ido Schoonenberg
 • Janneke Breedijk
 • Marieke Oppewal
 • Inge Corstiaans
 • Jannie Geerds
 • Bienke Unema
 • Marieke Pot
 • Arjan Marchand
 • Irene Dekker
Functie(s): Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, SENG Model Parent Groups (SMPG) facilitator
Functie(s): Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Functie(s): Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Interim professional
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur
Functie(s): Specialist begaafdheid, Adviseur, Begeleider, Coach, Bestuurder
Functie(s): orthopedagoog-generalist
Functie(s): Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Asp. Kindertalentencoach
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Intern Begeleider, Groepsleerkracht, Groep 7, lid medezeggenschapsraad
Functie(s): Opleider/trainer, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, kinder- en oudercoach
Functie(s): Begeleider peergroep(en), Specialist (hoog)begaafdheid
Functie(s): Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, orthopedagoog/onderwijsadviseur
Functie(s): Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Docent, Vwo, Onderbouw, Bovenbouw
Functie(s): ECHA specialist (hoog)begaafdheid
Functie(s): Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, kwartiermaker talentnetwerk Groningen - Drenthe
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Groningen/Drenthe