Inloggen?

Inloggen Help

Talentnetwerk Groningen & Drenthe

Deze werkgroep biedt een digitaal platform voor uitwisseling tussen leden van het Regionale Talentnetwerk Groningen & Drenthe, een netwerk van professionals met expertise, ervaring en/ of affiniteit met talentontwikkeling in brede zin: docenten, leerkrachten, schoolleiders, schoolbestuurders en andere bij de school betrokkenen. Het doel van dit netwerk is om samen met andere professionals in de regio bij te dragen aan het creëren van ruimte om de ontwikkeling van talenten van leerlingen te stimuleren.

De regionale contactpersonen brengen deze professionals met elkaar in contact en verbinden verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. De contactpersonen voor het Talentnetwerk Groningen & Drenthe zijn: Nienke Bouwman (PO) en Jurr van Dalen (VO).

Via deze werkgroep kunt u uw kennis en ervaring delen en kunt u (naar behoefte) automatische notificaties ontvangen van activiteiten die in de werkgroep plaatsvinden en die relevant zijn voor leden van dit talentnetwerk. U kunt hieraan zelf ook bijdragen door nieuwsberichten of activiteiten te plaatsen, of door andere leden te attenderen op een video, link, afbeelding of document op het prikbord. Daarnaast kunnen er documenten gedeeld worden en kunt u bijdragen aan discussies in het forum.

Nieuws

Aangesloten leden (129)

 • Yvonne Janssen
 • Annet Atsma
 • Henk-Jan van der Veen
 • Margriet Buwalda
 • Inge Corstiaans
 • Evelien Hoogendoorn
 • Annita Smit-Meijer
 • Janet van der Veen
 • Baukje van Dijk
 • Manon Prévoo
 • Trees Feldbrugge
 • Janneke Breedijk
 • Patty van Scherpenzeel- Mollema
 • Tessy Gaykema
 • Ingrid Bakker - Van der Schuyt
Functie(s): Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Stichting PCBO Apeldoorn, Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO), Samenwerkingsverband PO Apeldoorn
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur
Organisatie: Psm-onderwijsadvies
Functie(s): Specialist begaafdheid, Adviseur, Begeleider, Coach, Bestuurder
Organisatie: AABBC, ECHA Nederland - Vereniging
Functie(s): Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Asp. Kindertalentencoach
Organisatie: Pluskids
Functie(s): Opleider/trainer, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, kinder- en oudercoach
Organisatie: MIER Kindercoaching en -therapie, Platform Mindset
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Opleider/trainer, Specialist begaafdheid
Organisatie: Primo Opsterland, Atalante Onderwijs op Maat
Functie(s): Schoolleider, Specialist begaafdheid, Bestuurslid BPS
Organisatie: De Tovercirkel, Vereniging Begaafdheidsprofielscholen
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Gespecialiseerde leerkracht, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, Talentgedreven coach, specialist begaafdehid, specialist begaafd&speciaal
Organisatie: o.b.s. de Braskorf, Talento
Functie(s): Docent, Havo, Onderbouw, Vwo, Mentor, Anders, namelijk...
Organisatie: Dockingacollege
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Uitgever, specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid, adviseur
Organisatie: CBS De Fontein, Knappe Koppie Coaching, Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong
Functie(s): Specialist (hoog)begaafdheid
Organisatie: XL-Talent
Organisatie: Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen (LiHSK)
Functie(s): Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling
Organisatie: Stichting Bijeen
Functie(s): Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Verbinder
Organisatie: Leeuwarder Lyceum, Eigenaar adviesbureau Intelligentie in Balans, Kwartiermaker Toptalenten VO Friesland. Kop van Overijssel & Noordoostpolder
Functie(s): Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen, kwartiermaker talentnetwerk Groningen - Drenthe
Organisatie: IJsselgroep Educatieve Dienstverlening, Platform Beta Techniek
Functie(s): Specialist in Gifted Education, begeleider Talentenklas (peergroep/plusklas), groepsleerkracht po, trainer Omgaan met Pesten, adviseur, coach, zelfstandige
Organisatie: Odyssee Talent
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Groningen/Drenthe
Organisatie: Platform Beta Techniek
Functie(s): Voorzitter
Organisatie: Stichting Entreprenasium