Inloggen?

Inloggen Help

Talentnetwerk Brabant & Limburg

Deze werkgroep biedt een digitaal platform voor uitwisseling tussen leden van het regionale Talentnetwerk Oost-Brabant & Limburg, een netwerk van professionals met expertise, ervaring en/ of affiniteit met talentontwikkeling in brede zin. Het doel van dit netwerk is om samen met andere professionals in de regio bij te dragen aan het creëren van ruimte om de ontwikkeling van talenten van leerlingen te stimuleren.

De regionale contactpersonen brengen deze professionals met elkaar in contact en verbinden verschillende initiatieven om dit doel te bereiken. De contactpersonen voor het Talentnetwerk Oost-Brabant & Limburg zijn: Jo Verlinden (PO) en Anne Schepers (VO).

Via deze werkgroep kunt u uw kennis en ervaring delen en kunt u (naar behoefte) automatische notificaties ontvangen van activiteiten die in de werkgroep plaatsvinden en die relevant zijn voor leden van dit talentnetwerk. U kunt hieraan zelf ook bijdragen door nieuwsberichten of activiteiten te plaatsen, of door andere leden te attenderen op een video, link, afbeelding of document op het prikbord. Daarnaast kunnen er documenten gedeeld worden en kunt u bijdragen aan discussies in het forum.

Nieuws

Aangesloten leden (263)

 • Nora Steenbergen-Penterman
 • Desiree Houkema
 • Anne-Marie Boers-Müller
 • Yvonne Janssen
 • Albert Kaput
 • Patty van Scherpenzeel- Mollema
 • Francet van Wandelen
 • Jan van Nuland
 • Eveline Derks
 • René van Blaricum
 • Janneke Breedijk
 • Hannie Dierx
 • Mirte Timmermans
 • Chantal Vermeulen - van de Langerijt
 • Marita van den Hout
Functie(s): Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid, Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Organisatie: OG Titus Brandsma, SLO, Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO)
Functie(s): Specialist begaafdheid, Senior Leerplanontwikkelaar po, SENG Model Parents Groups (SMPG) facilitator
Organisatie: SLO, (Hoog)begaafdheid In-Zicht, Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO), SMPG Arnhem
Functie(s): Coördinator begaafdheid/ talentontwikkeling, Bovenbouw, Schoolleiding, afdelingsleider vwo bovenbouw
Organisatie: Citadel College
Functie(s): Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Specialist begaafdheid, Leerplanontwikkelaar po/vo
Organisatie: Stichting PCBO Apeldoorn, Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO), Samenwerkingsverband PO Apeldoorn
Functie(s): Ambulant begeleider, Specialist begaafdheid, Begeleider hoog getalenteerde drop-outs/ernstig onderpresterende leerlingenen, Coach bij ernstig onderpresteren en (dreigende) schooluitval, SENG Model Parent Groups (SMPG) facilitator
Organisatie: Feniks Talent, Slim Begeleiden, SMPG Arnhem
Functie(s): Kwartiermaker Toptalenten Overijssel & Oost-Gelderland; projectleider KWTO; zelfstandig onderwijsadviseur
Organisatie: Psm-onderwijsadvies
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groepsleerkracht
Organisatie: Sint Agnesschool
Functie(s): Opleider/trainer
Organisatie: Talent 3XL
Functie(s): Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, workshops geven aan basisscholen.
Organisatie: De Driesprong, Novilo
Functie(s): Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Asp. Kindertalentencoach
Organisatie: Pluskids
Organisatie: Basisschool Vincent van Gogh, Samenwerkingsverband 31-02
Functie(s): Ambulant begeleider, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid
Organisatie: plan b
Functie(s): ECHA specialist hoogbegaafdheid; Adviseur, begeleider, coach
Organisatie: Beren van jouw weg
Functie(s): Coördinator begaafdheid / talentontwikkeling, Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen
Organisatie: BCO Onderwijsadvies
Functie(s): Onderzoeker
Organisatie: Faculteit Sociale Wetenschappen, Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO), Radboud Universiteit Nijmegen
Functie(s): PhD Kandidaat (talentontwikkeling in het VO) , projectmedewerker
Organisatie: Maastricht University, Kwartiermaker Toptalenten VO in Limburg & Oost-Brabant, Educatieve Agenda Limburg
Functie(s): Projectleider & trainer Biologie Plus
Organisatie: Biologie Plus (NIBI)