Hulpmiddel

Format projectplan talentontwikkeling havo-vwo

Redactie TalentStimuleren
30 mei 2018 | 1 minuut lezen

Het format projectplan kan gebruikt worden bij het uitstippelen van de te bereiken doelstellingen met talentontwikkeling. Welke doelen streeft u na, welke activiteiten moeten worden uitgevoerd, wie zijn daarbij betrokken, wie doet wat en hoeveel uren zijn daarvoor beschikbaar, wanneer moet het gereed zijn en wat brengt dit alles aan kosten met zich mee? Een dergelijk projectplan maakt aan de start helder wat de school wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Gedurende het proces biedt het projectplan goede houvast om te bepalen of het project nog naar wens verloopt, en/of dat er bijstellingen nodig of wenselijk zijn.

Het format projectplan maakt deel uit van de ontwikkelcyclus talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

1 document toegevoegd