Binnen thema: Stimulerend signaleren

Werken met leerlingen met hoge vaardigheidsscores

Wat kan het Cito Volgsysteem betekenen bij afstemmen van onderwijsaanbod?

Het Cito Volgsysteem primair onderwijs kan behulpzaam zijn bij het afstemmen van het onderwijs op leerlingen die het heel goed doen op school en om die reden extra aandacht verdienen. Bij leerlingen die (bijna) geen fouten maken in een toets, is de toetsscore minder betrouwbaar. We weten dat de leerling goed is, maar niet precies hoe goed. Wanneer de leerkracht toetsscores gebruikt om te bepalen of de leerling toe is aan versnellen, verrijken of verdiepen, is het voldoende om aan te tonen dat de leerling een forse voorsprong heeft. Dit kun je voldoende zien aan het vaardigheidsniveau. Om een leerling optimaal te kunnen volgen over de tijd is een betrouwbare toetsscore wenselijk. Dit is te realiseren door een toets van een hoger niveau af te nemen. In dit artikel wordt toegelicht wat de overwegingen kunnen zijn om een toets van een hoger niveau af te nemen.

Over hetzelfde thema is in hetzelfde tijdschrift nog een ander artikel verschenen: een zeer goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau

4604
Trefwoorden: cito
Subtitel: Wat kan het Cito Volgsysteem betekenen bij afstemmen van onderwijsaanbod?
Auteur: Hollenberg, J., van Boxtel, H. & Kenuning, J.
Uitgever: Mathijssen, Tijdschrift voor orthopedagogiek, september 2014
Jaar van uitgave: 2014
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties