Binnen thema: Begaafdheid

Excellentie in ontwikkeling

Hoe bestuurders werk maken van cognitief talent

In deze publicatie staat de vraag centraal hoe besturen - en scholen binnen een bestuur - tot een passend onderwijsaanbod kunnen komen voor (hoog)begaafde leerlingen. Wat we beschrijven, zijn de motieven waarom diverse besturen het thema (hoog)begaafdheid hebben opgepakt en de stappen die ze gezet hebben om in hun organisatie het besef van urgentie te realiseren, de kennis op een hoger peil te brengen en ontwikkelingen in gang te zetten.

Deze publicaties is een opbrengst uit het landelijke excellentieproject 'Excellentie in ontwikkeling' (2009-2012), een samenwerking van de Landelijke Pedagogische Centra (APS, CPS, KPC Groep) en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

3775
Subtitel: Hoe bestuurders werk maken van cognitief talent
Auteur: Boudewijn Hogeboom e.a.
Uitgever: CPS, KPC Groep, APS en SLO
Jaar van uitgave: 2012
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties