Publicatie

Meisjes en jongeren met een migratieachtergrond

Talentontwikkeling meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO

Profielfoto van Ineke Bosman
22 december 2022 | 1 minuut lezen

Het beeld van wat begaafdheid is en hoe dit zich manifesteert, wordt voor een groot deel
cultureel bepaald. Dit heeft consequenties voor kinderen, met name voor groepen in de
samenleving in Nederland die niet dominant zijn: voor hoogbegaafde meisjes en jongeren met
een niet-westerse migratieachtergrond, maar ook voor hun ouders en leraren.
Gelukkig gaat het goed met veel hoogbegaafde meisjes. En ook veel hoogbegaafde jongeren met
een niet-westerse migratieachtergrond doen het goed op school. Maar gebrek aan (h)erkenning
en verregaande aanpassingen aan het heersende beeld van hoe een meisje hoort te zijn of van
hoe iemand uit een bepaalde cultuur zich hoort te gedragen, veroorzaken problemen met
identiteit en zorgen ervoor dat talent zich niet goed ontwikkelt.

Vroege signalering, begeleiding die gericht is op het versterken van het zelfbeeld bij meisjes en
het versterken van identiteit, het overbruggen van culturen en leefwerelden bij jongeren met een
niet-westerse migratieachtergrond, kunnen ertoe bijdragen dat potentie zich kan ontwikkelen en
talent niet verloren gaat. Daarnaast heeft onderwijs van docenten die geschoold zijn in het
signaleren van hoogbegaafden een positieve invloed op het leren van deze leerlingen. Dit komt
het welbevinden van deze jongeren ten goede.

1 document toegevoegd