Hulpmiddel

Criteria voor uitdagend aanbod havo-vwo

Redactie TalentStimuleren
10 april 2017 | 1 minuut lezen

Talentontwikkeling biedt leerlingen (nieuwe) uitdagingen. Het aanbod wordt hierop afgestemd. Nadat schoolbrede afspraken voor talentontwikkeling zijn vastgelegd, kunt u dit instrument gebruiken om in te gaan op de concrete invulling van het uitdagende aanbod.  Hiermee legt u de ontwerpcriteria voor een uitdagend aanbod vast. In de checklist zijn dertien criteria geformuleerd met een toelichting er bij. Er is tevens ruimte voor aanvulling van schoolspecifieke criteria. Let u er bij de invulling van deze criteria op, dat het een samenhangend geheel vormt.

De voorbeelden van criteria maken deel uit van de ontwikkelcyclus voor talentontwikkeling. De ontwikkelcyclus gaat uit van een aantal stappen (onderzoeken, ontwerpen, uitvoeren en evalueren), om zodoende te komen tot een gestructureerde aanpak voor talentontwikkeling.

1 document toegevoegd