Nieuwsbericht

Webinar Onderpresteren

Profielfoto van Redactie Talentstimuleren
29 oktober 2023 | 1 minuut lezen

Webinar Onderpresteren

Wanneer: Donderdag 21-11-2023

Hoe laat: 16:00-17:30

Terugkijken: Via de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Vanaf wanneer: 25-11-2023

Kosten deelname: gratis

Inschrijven: gebruik de link onderaan dit bericht

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Elk webinar bestaat uit twee delen: een hoofdlezing van 30 minuten en een paneldiscussie van 30 minuten. Zowel bij de hoofdlezing als tijdens de paneldiscussie is het mogelijk dat deelnemers via de chat vragen stellen. De vragen worden voorgelegd aan de gastspreker en/of de panelleden en zij zullen de vragen live beantwoorden.

Op 21 november 2023 vindt het eerste webinar plaats. Deze keer is het thema Onderpresteren. Gastspreker is deze keer Marjolijn van Weerdenburg (RATiO). Zij verzorgt de hoofdlezing. Panelleden zijn Yvonne den Boer (Windesheim), Hetty Meulensteen (LBBO, voorzitter van de afdeling Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid) en Sabine Sypré.

Hoofdlezing

In de hoofdlezing van het webinar gaat Marjolijn van Weerdenburg in op wat we vanuit de wetenschap over onderpresteren op dit moment kunnen vertellen.

Bij onderpresteren gaat het om een betekenisvol verschil tussen de verwachte en daadwerkelijke prestatie van een leerling. Onderpresteren kan absoluut, relatief, situationeel of chronisch zijn. Er zijn meerdere complexe oorzaken van onderpresteren, maar de basis wordt gevormd door een mismatch tussen onderwijsbehoeften en onderwijsaanbod waardoor de leerling niet komt tot verwezenlijking van het ontwikkelingspotentieel. Hierbij spelen motivationele, sociale en emotionele factoren een rol. Het aantal studies naar effecten van interventies tegen onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen is nog beperkt en de bevindingen moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Uitkomsten van deze onderzoeken vertonen geen sterk bewijs dat deze interventies de schoolprestaties verbeterden van leerlingen die onderpresteerden. Wel bleken de interventies de psychosociale kenmerken van de leerlingen die onderpresteerden te verbeteren.

Terugkijken?

Inmiddels is het webinar vol en kunt u zich niet meer inschrijven. Wel kunt u het geheel terugkijken vanaf 25 november op https://www.kenniscentrumhb.nl/