Nieuwsbericht

Themabrochure: De dubbel bijzondere leerling

Profielfoto van Minka Dumont
8 juli 2023 | 1 minuut lezen

Bij sommige leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid gaat het leren of ontwikkelen, ‘ondanks’ hun uitzonderlijk hoge cognitieve capaciteiten, niet altijd vanzelf. Sommige leerlingen laten naast hun hoge cognitieve capaciteiten namelijk ook kenmerken zien van een leer-, ontwikkelings-, en/of gedragsprobleem. Daarbij kan gedacht worden aan kenmerken die vallen onder de noemer van bijvoorbeeld dyslexie, een autismespectrumstoornis (ASS) en/of een 
aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (AD(H)D) . In de Nederlandstalige literatuur worden leerlingen waarbij sprake is van deze combinatie van hoge cognitieve capaciteiten en bijkomende problemen vaak ‘dubbelbijzonder’ genoemd. In de Engelstalige wetenschappelijke literatuur wordt hiervoor de term ‘twice-exceptional’ 2,3 gebruikt. De groep leerlingen die dubbel-bijzonder genoemd wordt, is zeer divers. 

Lees hier de nieuwe publicatie over dit thema van het Kenniscentrum hoogbegaafdgeid.