Nieuwsbericht

Publicatie Kenniscentrum HB over versnellen in het PO en VO

Profielfoto van Minka Dumont
15 maart 2023 | 1 minuut lezen

In opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkelt het National Talent Centre of the Netherlands het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Onderdeel van het kenniscentrum is een online kennisplatform, waar kennis over tal van thema’s rond (hoog)begaafdheid worden gebundeld, steeds vanuit drie perspectieven: wetenschap, beleid en praktijk.

Zo ongeveer iedere maand behandelen we een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het eerste thema: versnellen.
Wat is versnellen precies, werkt het ook en hoe breng je het op een goede manier in praktijk?

Lees hier de hele publicatie over versnellen…
Lees hier het deel vanuit het perspectief wetenschap…
Lees hier het deel vanuit het perspectief beleid…
Lees hier het deel vanuit het perspectief praktijk…