Nieuwsbericht

Nieuw Landelijk Kenniscentrum

Start nieuw Kenniscentrum op het gebied van begaafdheid deze zomer!

Profielfoto van Desirée Houkema
25 augustus 2022 | 2 minuten lezen

Deze zomer start het nieuwe Landelijke Kenniscentrum Hoogbegaafdheid dat wordt uitgevoerd door het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Het Kenniscentrum wordt binnen het Nederlandstalige Programma op 1 september tijdens de internationale ECHA conferentie gelanceerd. 

Speerpunten

De komende jaren zal het Kenniscentrum vanuit een verbindende en aanjagende rol de samenwerking met andere partijen versterken en de volgende speerpunten hebben:

  • (H)erkenning van de diversiteit binnen het begaafdheidsspectrum op een manier die zichtbaar is in aanbod en begeleiding op iedere school binnen een stimulerende, inclusieve leeromgeving en binnen een dekkend ondersteuningscontinuüm in de regio’s van samenwerkingsverbanden
  • Specifieke aandacht voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer-/ontwikkelings- en/of gedragsproblemen (dubbel bijzondere leerlingen)
  • Preventie vroegtijdige schooluitval (o.a. door aandacht voor kritieke overgangsmomenten)
  • Onzichtbare, ondervertegenwoordigde groepen beter herkennen en begeleiden (meisjes, kinderen met een migratieachtergrond, of met een lagere sociaaleconomische status)
  • Oog voor de brede ontwikkeling (sociaal, emotioneel, fysiek, intellectueel, spiritueel)
  • Aandacht voor psycho-educatie, identiteitsontwikkeling en zelfbeeld
  • Continue professionalisering van leraren (binnen PABO’s, lerarenopleidingen en via gespecialiseerde nascholingsmogelijkheden)
  • Samenwerking kind/jongere, ouders, onderwijs en zorg (vanuit een systemisch perspectief)
  • Inrichting Ouder- en Jeugdplatform

TalentStimuleren.nl

Het NTCN neemt ook het kennis- en communityplatform TalentStimuleren.nl over dat door het SLO vanuit het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling is ontwikkeld. Dit platform wordt deze zomer geactualiseerd en vernieuwd. De nieuwe versie gaat op 1 september live. Tot die tijd blijft de huidige SLO website beschikbaar en kunnen alle huidige gebruikers laten weten dat ze lid willen blijven van het inmiddels opgebouwde netwerk waar bijna 20.000 mensen zich bij hebben aangesloten, waaronder zo’n 3000 professionals die zich actief inzetten om talenten te stimuleren.

Verdere activiteiten

Vanaf het najaar van 2022 start NTCN met het organiseren van diverse bijeenkomsten, zoals regionale inspiratiebijeenkomsten en experttafels. Ook worden er praktische hulpmiddelen en diverse media ontwikkeld die ingaan op actuele vraagstukken, geïnspireerd door onderbouwde inzichten vanuit onderzoek en praktijk. In het verlengde hiervan zet NTCN in op een betere samenwerking tussen wetenschappers en praktijkprofessionals vanuit een landelijke thematische kennisagenda. Qua communicatie zal NTCN na de zomer ook meer zichtbaar zijn. Verder zal NTCN  investeren in het benutten van bestaande netwerken en de samenwerking versterken met alle betrokkenen die zich inzetten op het gebied van begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling in het onderwijs. 

Wil je de lancering van het nieuwe Kenniscentrum meemaken en alvast nieuwe inzichten opdoen om talenten, creativiteit en persoonlijke groei te stimuleren? Meld je dan aan voor de internationale ECHA2022 conferentie of het Nederlandse Programma ‘Samen elk talent versterken’ dat deze zomer plaatsvindt in Den Haag! N.B. Deelnemers aan het Nederlandse Programma kunnen in het najaar op tien locaties ook nog naar een follow-up bijeenkomst.

Het nieuwe landelijke Kenniscentrum wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW om passende ontwikkelmogelijkheden in het onderwijs te stimuleren voor de diverse groep leerlingen met kenmerken van begaafdheid.