Activiteit

Symposium "geloven en waarheid" 11 maart 2023

11 maart
Zaterdag 11 maart 2023
13:00 tot 16:45
Profielfoto van Mirjam Floor
3 minuten lezen

Op 11 maart 2023 organiseert Choochem een symposium in Amersfoort, over het thema: ‘Geloven en Waarheid’, met een veelzijdig programma. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden.

PROGRAMMA

Centraal staat een lezing van Tabitha van Krimpen.
Geloven en waarheid zijn beiden problematisch in deze tijd. Voor het eerst is een meerderheid van de Nederlanders niet religieus, zo bleek in maart uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Geloven is voor velen vooral een vreemde hobby. En wat kan er gezegd worden over waarheid in een tijd waarin iedereen een eigen waarheid heeft? Wat is de waarde van geloven en waarheid anno 2023 en in het bijzonder voor jonge generaties?
Deze thema’s komen aan bod in de lezing en workshop van Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands 2021-22 en bedrijfskundige. Daarnaast kijken en luisteren we naar een bijdrage van Nikolaas Sintobin.

De lezingen zijn in de plenaire zaal, waarna we in groepen uiteen gaan tijdens de keuzeworkshops. De workshops dragen hetzelfde thema, waarbij elke workshop vanuit een verschillende invalshoek gegeven wordt. Zie hierover meer in het programmaoverzicht hieronder.

13:00 uur: Inloop

13:30 uur: Opening symposium

13:35 uur: Lezing Tabitha van Krimpen

14:20 uur: Pauze en ontmoeting

14:45 uur: Lezing Nikolaas Sintobin (digitaal)

15:30 uur: Workshops

1: Workshop o.l.v. Tabitha van Krimpen. Verdere verdieping over het thema: ‘Geloven en Waarheid’.

2: Workshop o.l.v. Jose Korsaan. Wat heb jij nodig als je over God en je geloof praat? Wanneer is het saai en wanneer blijf je geboeid? Hoe level je met anderen als zij op een heel ander manier over hun geloof praten? In de workshop over ‘hoogbegaafdheid in het jeugdwerk’ krijg je praktische tips en achtergronden over het werken met groepen waarin diverse niveaus samen komen. Hoe daag je hoogbegaafde jongeren uit?

3: Workshop o.l.v. Hanna Pol. Tijdens deze wandeling maak je vanuit het thema de verbinding met de natuur.

Rondom deze workshops is er ruimte voor ontmoeting en gesprek.

16:30 uur: Plenair terugkoppelen

16:45 uur: Afronden met ontmoeting, onder het genot van een hapje en drankje

SPREKERS

Tabitha van Krimpen wordt heel enthousiast om haar kennis over Theologie te verbinden met maatschappelijke thema’s. Zij was de Jonge Theoloog des Vaderlands in 2021-2022 in Nederland. Zij was op veel plekken te horen en te zien. Vooral op het thema ‘Bottom-up Theologie’ was zij veel te horen. Nu vragen we haar om ons mee te nemen op het maatschappelijke thema ‘waarheid’.

Nikolaas Sintobin is een vlaamse Jezuïet en internetpastor in Nederland. Hij houdt veel lezingen, webinars en trainingen en je kunt hem kennen van de App ‘Bidden Onderweg’. Zijn boek verscheen in 2021 genaamd ‘Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola’.

Jose Korsaan heeft als jeugdwerker en auteur van de catechesemethode ‘Follow Up’ veel ervaring opgedaan om op een eenvoudige manier jongeren uit te dagen om dieper over het geloof en hun plek in dit leven te praten.

Hanna Pol is wandelcoach en begeleidt vrouwen die worstelen met levensvragen en zoeken naar zingeving, vrede en rust in hun leven. Dat doet ze wandelend in de natuur, waarbij ze de natuur actief bij de coaching betrekt. Ook is ze presentator van de podcast ‘Wandelen in de Schepping’ en natuurgids i.o.  Tijdens het Mini-Symposium verzorgt ze een workshop in de buitenlucht, waarbij deelnemers wandelend aan de slag gaan met het thema van de dag.

AANMELDEN

De inschrijving voor het symposium is inmiddels geopend.
Inschrijving staat open voor leden en niet-leden.
Voor deelname aan het symposium betaal je als lid € 10,-.*
Niet-leden betalen een entreeprijs van € 35,-.

*Voor  € 40,- per jaar ben je lid van Choochem. Je kunt dan tegen het reductietarief deelnemen aan het symposium en gelijk gebruik maken van de andere voordelen die Choochemleden ontvangen. Lees hier meer.

Bij aanmelding word je gevraagd een keuze te maken tussen de verschillende keuzeworkshops die in het tweede deel van het programma worden aangeboden.
Een inschrijving geeft automatisch recht op deelname aan het plenaire deel van het programma.

Adres: Kerkgebouw De Brug, Amersfoort. Schuilenburgerweg 2.

Voor aanvullende vragen, mail Bart.

 Aanmelden via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-choochem-symposium-2023-491673698267 

Deelnemers