Activiteit

Symposium HB21: Hoe zien we de (hoog) begaafde leerling in het PO en VO?

14 oktober
14 oktober 2021
14:00 tot 20:00
26 april 2021 | 2 minuten lezen

Wij zijn een landelijk netwerk voor christelijke scholen voor PO en VO, dat jaarlijks een symposium organiseert. 14 oktober voor de 5de keer.

Je kunt meer info over ons vinden op: https://chb-beleid.nl/. Het concept programma vind je op https://chb-beleid.nl/programma-2021/

Het doel van dit en onze eerdere symposia is: verbinding van PO en VO. En als we dat bereikt hebben, dan kunnen we als docenten samenwerken aan hoe HB-onderwijs het best aansluit bij de (hoog) begaafde jongere.

Wij hebben dat al eens eerder als volgt onder woorden gebracht:

Met een aantal collega’s van verschillende christelijke scholen, onderwijs­kun­di­gen en ontwikkelaars werken we aan draagvlak voor de verbinding van PO en VO,­ op het thema (hoog- en meer) begaafd­heid. HET onder­werp binnen veel samenwerkingsverbanden op dit moment. Om die ver­bin­ding te bereiken orga­niseren we jaarlijks een landelijk sympo­si­um voor collega’s van christe­lijke scho­len. Onze gesprekspartners zijn vooral  scho­len, samenwerkingsverbanden en collega’s. De deel­ne­mers aan die symposia komen nu al uit het hele land, van Goes tot Groningen. Maar het wordt tijd dat het aantal deelnemende scholen groter wordt en er meer deelnemers komen waardoor een groter draagvlak kan ontstaan.

Missie:

Om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en jongeren te ontwik­ke­len, organiseren we jaarlijks een bijeenkomst waar we met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den delen en nieuwe kennis opdoen.

Visie:

Door middel van die bijeenkomsten het christelijk PO en VO met elkaar verbinden (om in de toekomst misschien uit te komen bij een doorlopende leerlijn begaafdheid van groep PO 1 t/m VWO 6 of op een andere vorm van lesgeven aan de doelgroep)).

Je kan je binnenkort opgeven via een link op de site, nu kan je je voorlopig opgeven door te mailen naar symposium@chb-beleid.nl.

Wij zoeken onder de aanmelders ook nog deelnemers die aan het einde van de avond een 'ronde tafel gesprek' willen leiden. Je mag zelf kiezen welk onderwerp, als het maar te maken heeft met ons doel. Het is de bedoeling om met een groep deelnemers (zowel PO als VO) vanuit eigen ervaringen te praten over een voor jou en hen interessant onderwerp.

Hou de site in de gaten en 'save the date'! Welkom.

Locatie

Lunterenseweg 94
3772TS Barneveld
Nederland
ProfessionalsOrganisaties