Agendaoverzicht

Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid (jaaropleiding geaccrediteerd door LBBO SB)

17 december 2019
Locatie: Cedin Drachten
Datum: 1 september 2020
Tijd: 09:00 tot 17:30

Specialist Hoogbegaafdheid

Nieuw in 2020-2021:

Extra opleidingslocatie in de regio Amersfoort/Utrecht

Ook geschikt voor docenten in het VO

In deze jaaropleiding komen zowel de theorie als de praktijk uitvoerig aan bod. Tijdens de opleiding duiken we in de verschillende theorieën en modellen. We kijken samen naar hoogbegaafdheid op klas-, school- en bestuursniveau. Jouw specialisme is daardoor niet alleen een meerwaarde voor jou en jouw leerlingen, maar óók voor jouw school. Tijdens de opleiding leg je onder meer een portfolio aan en bestudeer je achtergrondinformatie en materialen. Je oefent in de praktijk, legt uitwisselingsbezoeken af en voert maatjesoverleg. Steeds weer maken we de koppeling van praktijk naar theorie en andersom. Door de praktijkopdrachten en praktijkbezoeken kun je op jouw school meteen het verschil maken voor collega's en leerlingen. 

Tot slot ontwikkelt iedere deelnemer zijn of haar eigen interventieaanpak. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsplan zijn, een plan voor het opzetten van een plusklas of een plan voor het coachen van collega’s bij het maken van een passend aanbod.

Inspirator & motivator

Na de opleiding ben jij dé inspirator en motivator van jouw school op het gebied van hoogbegaafdheid. Je bent in staat het basisarrangement voor hoogbegaafde leerlingen op te zetten in jouw klas en kunt met jouw kennis en kunde collega’s ondersteunen, zodat ook hun vaardigheden worden vergroot. Je weet ook jouw kennis omtrent het aanvullende arrangement op klas- en schoolniveau in te zetten en wijkt tijdig uit naar externe hulp als je ziet dat leerlingen daar behoefte aan hebben.

Modules

De opleiding is opgebouwd rondom drie modules:

Module 1 – Basiszorg
Module 2 – Breedtezorg
Module 3 – Dieptezorg
 

BIJEENKOMSTEN
Deze opleiding bestaat uit 9 bijeenkomsten en 6 praktijk- /uitwisselingsbijeenkomsten.

TIJD
Locatie Drachten: 9:00 tot 17:30 uur.

Alle opleidingsdagen vinden plaats op een dinsdag.

Startbijeenkomst: 1 september 2020 van 9:00 - 13:00 uur.

Bijeenkomst 1: 15 september 2020

Bijeenkomst 2: 27 oktober 2020

Bijeenkomst 3: 24 november 2020

Bijeenkomst 4: 5 januari 2021

Bijeenkomst 5: 9 februari 2021

Bijeenkomst 6: 16 maart 2021

Bijeenkomst 7: 13 april 2021

Slotdag: 8 juni 2021

 

Locatie regio amersfoort/Utrecht

Startbijeenkomst: 8 september 2020 van 9:00 - 13:00 uur.

Bijeenkomst 1: 29 september 2020

Bijeenkomst 2: 3 november 2020

Bijeenkomst 3: 8 december 2020

Bijeenkomst 4: 19 januari 2021

Bijeenkomst 5: 2 maart 2021

Bijeenkomst 6: 30 maart 2021

Bijeenkomst 7: 11 mei 2021

Slotdag: 16 juni 2021

 

In de periode november t/m januari 2020/2021 en maart t/mei 2021 wordt in overleg 6 x een ochtend voor praktijkbezoek ingepland per deelnemer.

 

BEDOELD VOOR
Leerkrachten, docenten, intern begeleiders en directieleden in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

 

PRIJS
€ 4.000,- per persoon. Dit is inclusief de bijeenkomsten, praktijkbezoeken en alle lesmaterialen: drie boeken (De Gids, Handboek hoogbegaafdheid en De begeleiding van hoogbegaafde kinderen), een uitgebreide reader en map. Na het afronden van deze opleiding kun je je registreren als specialist begaafdheid bij de LBBO SB .

Meer informatie en aanmelden via

https://cursussenvoorhetonderwijs.nl/cursus/specialist-hoogbegaafdheid

282
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties