Agendaoverzicht

Cursus coördinator hoogbegaafdheid

17 december 2019
Locatie: Cedin Drachten
Datum: 7 januari 2021
Tijd: 09:30 tot 12:30

Krijg binnen korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek komen aan bod en geven je houvast om verdere ontwikkelstappen te maken. Na de cursus ben jij de coördinator. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

Over de cursus

Je leert afstemmen op de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Je krijgt zicht op wat belangrijk is in de ondersteuning van de leerkrachten die werken met (hoog)begaafde leerlingen. Er wordt ingegaan op de attitude van de leerkracht, leerkrachtvaardigheden en hoe aan deze leerlingen passend onderwijs kan worden geboden. Daarnaast wordt je kennis wat betreft het leren en de leerbehoeftes van hoogbegaafde én begaafde leerlingen vergroot en verbreed. Je krijgt zicht op hun leerstijl, leerbehoeftes, leerdoelen en je krijgt handvatten hoe het leerstofaanbod zou kunnen worden afgestemd op de (hoog)begaafde leerling.

De coördinator hoogbegaafdheid

De coördinator hoogbegaafdheid beschikt over de handvatten om op beleidsmatig niveau een start te maken met (hoog)begaafdheid. Hoe de rol precies wordt ingevuld is afhankelijk van de situatie en de school. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de coördinator hoogbegaafdheid wordt ingezet om tijdens een teamvergadering te vertellen over Levelwerk of dat hij aanschuift bij gesprekken met ouders.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Hierbij wordt ingegaan op onderstaande punten:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Signaleren
  • Kleuters
  • Aanbod in de klas
  • Onderpresteren
  • Beleid op school

Data 2021:

Donderdag 7 januari | Passend onderwijs en theorie
Donderdag 4 februari | Signaleren en ouders
Donderdag 4 maart| Het jonge kind
Donderdag 1 april | Passend aanbod groep 3 tot en met 8
Donderdag 22 april | Onderpresteren
Donderdag 20 mei | Beleid

Tijd
9.30-12.30 uur

Prijs
€750,- per deelnemer. Dit is inclusief de boeken Passend onderwijs voor begaafde leerlingen en Kei in hoogbegaafdheid.

 

Meer informatie en aanmelden via:

https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/event/coordinator-hoogbegaafdheid/#1550507017401-29ff0929-9bd01575544820835

262
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties