Agendaoverzicht Bewaren

Cursus Coördinator hoogbegaafdheid

5 september 2019
Locatie: Cedin Drachten
Datum: 16 januari 2020
Tijd: 12:00 tot 15:00

Krijg binnen korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek komen aan bod en geven je houvast om verdere ontwikkelstappen te maken. Na de cursus ben jij de coördinator. Een leuke nieuwe dimensie in je vak!

Over de cursus

Je leert afstemmen op de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Je krijgt zicht op wat belangrijk is in de ondersteuning van de leerkrachten die werken met (hoog)begaafde leerlingen. Er wordt ingegaan op de attitude van de leerkracht, leerkrachtvaardigheden en hoe aan deze leerlingen passend onderwijs kan worden geboden. Daarnaast wordt je kennis wat betreft het leren en de leerbehoeftes van hoogbegaafde én begaafde leerlingen vergroot en verbreed. Je krijgt zicht op hun leerstijl, leerbehoeftes, leerdoelen en je krijgt handvatten hoe het leerstofaanbod zou kunnen worden afgestemd op de (hoog)begaafde leerling.

De coördinator hoogbegaafdheid

De coördinator hoogbegaafdheid beschikt over de handvatten om op beleidsmatig niveau een start te maken met (hoog)begaafdheid. Hoe de rol precies wordt ingevuld is afhankelijk van de situatie en de school. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de coördinator hoogbegaafdheid wordt ingezet om tijdens een teamvergadering te vertellen over Levelwerk of dat hij aanschuift bij gesprekken met ouders.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Hierbij wordt ingegaan op onderstaande punten:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Signaleren
  • Kleuters
  • Aanbod in de klas
  • Onderpresteren
  • Beleid op school

DATA
Donderdag 16 januari 2020
Donderdag 13 februari 2020
Donderdag 12 maart 2020
Donderdag 9 april 2020
Donderdag 14 mei 2020
Donderdag 11 juni 2020


De cursuslocatie in Drachten is het Adverium op Lavendelheide 21.

TIJD

Van 12:00 tot 15:00 uur.

BEDOELD VOOR

Leerkrachten, intern begeleiders en directieleden in het basisonderwijs.

BIJEENKOMSTEN

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.

PRIJS

€675,- per persoon. Dit is inclusief de boeken Passend onderwijs voor begaafde leerlingen en Kei in hoogbegaafdheid.

Na het volgen van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Meer informatie en aanmelden via 

https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/event/coordinator-hoogbegaafdheid/

221
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties