Agendaoverzicht Bewaren

Voorlichtingsbijeenkomst SIDI PO: Toolbox Cognitief Talent

27 augustus 2019
Locatie: Hoorn
Datum: 15 januari 2020
Tijd: 14:00 tot 16:00

Elk kind, dus ook elk cognitief talentvol kind, heeft recht op een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Om tot een goed onderwijsaanbod te komen moet je weten wat de leerling van jou nodig heeft. Jouw taak is om die leerbehoefte in kaart te brengen.

De online SiDi PO is een toolbox voor cognitief talent en helpt jou om tot een professionele signalering en schooldiagnose voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen te komen. Met SiDi PO krijg je een helder beeld van talenten en persoonlijkheids-kenmerken van leerlingen, op zowel cognitief als mentaal/ emotioneel en sociaal vlak. SiDi PO stoelt op drie uitgangspunten:

  1. Het eigenaarschap ligt bij de leerkracht. SiDi PO is geen protocol, waarbij jij alle stappen verplicht moet zetten, maar een toolkit van instrumenten, waar je naar eigen behoefte gebruik van kan maken. Minder bureaucratie en meer eigenaarschap.
  2. De leerbehoefte van de cognitief talentvolle/(hoog)begaafde leerling staat centraal. De doelgroep is niet louter en alleen het (hoog)begaafde kind, maar het gaat om alle cognitief talentvolle leerlingen.
  3. De kaders van Passend Onderwijs zijn leidend. Bij het bepalen van de leerbehoefte en het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met het basisarrangement, een hulpbehoevend arrangement en een complexe arrangement.

Wil je kennismaken met SiDi PO?

Meld je dan aan voor de gratis voorlichtingsbijeenkomst via https://www.cedinonderwijs.nl/artikel/event/voorlichtingsbijeenkomst-sidi-po/

Kijk ook op www.sidipo.nl

239
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties