Agendaoverzicht

Opleiding Begaafdheidsspecialist

24 augustus 2015
Datum: 7 september 2015 - 15 februari 2016
Tijd: 18:00 tot 21:00

Op 7 september 2015 start weer de opleiding Begaafdheidsspecialist van REC5, ditmaal in Hardenberg. In 12 bijeenkomsten komen onderwerpen als intelligentie, creativiteit, leerbehoeften, motivatie, versnellen, compacten en verrijken, effecten van interventies, onderpresteren, communicatie didactiek en methodologie, leerproblemen, diagnostiek en signalering en gebruik van instrumenten aan bod. Zeer geschikt voor docenten in het PO en VO. Er wordt gebruik gemaakt van best practices en gastdocenten. Zie voor meer informatie: www.rec5.nl

1056

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties