Nieuwsoverzicht Bewaren

TALENTONTWIKKELING Regiobijeenkomst met workshops voor het VO

31 december 2016

Uitnodiging bijeenkomst talentontwikkeling
vrijdag 27 januari 2017

Op vrijdag 27 januari 2017 organiseert RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek, een bijeenkomst voor docenten, teamleiders en schoolleiders uit de regio over talentontwikkeling. 


“Onze locatie is voorbeeldschool in talentontwikkeling. Graag willen we als school laten zien wat we al doen op dit gebied. We zijn continue op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om nog veel meer met en voor onze talenten tedoen. Deze bijeenkomst is dan ook bedoeld om elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen op het gebied van talentontwikkeling.”

 

Tijdens de bijeenkomst heeft u de keuze om deel te nemen aan twee van de onderstaande, inspirerende workshops:

1. Talentenonderwijs door mevrouw Lineke van Tricht

2. Compacten en Verrijking door mevrouw Lineke van Tricht

3. Maatwerk en onderwijsinspectie door de heer Anne Bergsma 

4. Talentencafé

(Zie bijlage voor de omschrijving van de workshops)

 

Programma:

13.00 uur​Inloop

13.30 uur​Welkom, plenair in aula A

14.00 uur​Start eerste workshopronde (keuze uit workshop 1, 3 of 4)

15.30 uur​Start tweede workshopronde (keuze uit workshop 2, 3 of 4)

17.00 uur​Napraten met soep en broodje

18.00 uur​Einde bijeenkomst

 

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via talent@wolfsbos.nl, onder vermelding van uw naam, functie, naam school en uw 1e en 2e voorkeur met betrekking tot de workshops.

 

Heel graag tot ziens op vrijdag 27 januari 2017 bij RSG Wolfsbos te Hoogeveen.

Mocht u met de auto komen, dan kunt u parkeren op de parkeerplaats aan de Wolfsbosstraat.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dhr. Marcel Roelofs, teamleider onderbouw 1 en 2

Mw. Marina van der Zee, teamleider atheneum 3 tot en met 6

RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek 
Wolfsbosstraat 3, 7905 BZ, Hoogeveen | Telefoonnummer 0528-268 636

 

 

BIJLAGE:

Workshop 1 Talentenonderwijs

Een kijkje in de keuken van een voorbeeldschool. In deze workshop nemen we schoolleiders mee in het proces dat wij met Wolfsbos doorlopen hebben van Missie/Visie naar Concept voor Talentonderwijs naar de lespraktijk. Het Schoolwide Enrichment Model wordt besproken en concreet gemaakt aan de hand van de praktijk van Wolfsbos en ander scholen die met dit model werken. Vragen als: welke mogelijkheden zijn er om talentonderwijs goed vorm te geven? Wat zou er bij onze school passen? Hoe kun je deze ontwikkeling inzetten en benutten wat je al hebt? Waar geef je docenten de ruimte en waar stuur je op?

Opbrengst voor de deelnemers: inzicht in de ontwikkeling van een school naar voorbeeld talentenschool; kennis van het Schoolwide Enrichment Model; ideeën om et onderwijs op de eigen school verder te ontwikkelen naar talentenonderwijs.
Deze workshop bestaat uit één bijeenkomst van 1 à 1½ uur.
Doelgroep: schoolleiders
Workshopleider: Mevr. Lineke van Tricht, Bureau Talent

Workshop 2 Verrijking

In deze workshop starten we met uitleg van nut en noodzaak van het bieden van verrijking aan (hoog)begaafde leerlingen. We laten kort zien hoe je leerstof kunt compacten om vervolgens uitgebreid in te gaan op verrijking. We bespreken criteria die je kunt gebruiken om te bepalen of verrijking geschikt is. Daarbij komen de taxonomie van Bloom, de criteria van Renzulli en van het SLO voorbij. Ook staan we stil bij onderzoek dat antwoord geeft op de vraag: Wat willen leerlingen die meer willen en kunnen? Vervolgens doen de docenten een keuzeopdracht: óf zij maken een ontwerp voor een verrijkingsopdracht óf zij doen inspiratie op door kennis te maken met onze verrijkingsopdrachten.

Opbrengst voor de deelnemers: kennis van compacten en verrijken; handvatten om zelf het programma te verrijken; ideeën voor verrijkingsopdrachten; criteria om bestaand verrijkingsmateriaal te beoordelen.
Deze workshop bestaat uit één bijeenkomst van 1 à 1½ uur.
Doelgroep: docenten
Workshopleider: Mevr. Lineke van Tricht, Bureau Talent

Workshop 3 Maatwerk en onderwijsinspectie

Heb je ook wel eens het gevoel dat een leerling meer kan of nodig heeft dan nu binnen de mogelijkheden van de school ligt? Wil je leerlingen de gelegenheid bieden om te ontdekken welke talenten hij heeft, maar weet je niet of je ideeën wettelijk mogen?
In deze workshop krijgen we inzicht in welke mogelijkheden er zijn en wat de wet op de onderwijstijd ons biedt om ruimte te geven aan (talentvolle) leerlingen.

Opbrengst voor de deelnemers: kennis van de mogelijkheden om ruimte te geven aan talenten, bijvoorbeeld als gevolg van de nieuwe wet op de onderwijstijd.
Deze workshop bestaat uit één bijeenkomst van 1 à 1½ uur.
Doelgroep: schoolleiding en docenten
Workshopleider: Dhr. Anne Bergsma, inspecteur onderwijs
Studiebelasting voor deelnemers: deelname van 1 à 1½ uur.

 

Workshop 4 Talentencafé

In drie rondes in gesprek met stamgasten die hun ervaringen vertellen op of met school. We vormen een aantal stamtafels en aan iedere tafel neemt een stamgast met een verhaal plaats die vooral interactief het gesprek met zijn gasten aangaat:
a.    Ouder/leerling over zijn ervaring met het sportprotocol.
b.    Wat zijn talenten? Wat vind ik belangrijk → meenemen plaatje dat symboliseert wat talent voor jou is.
c.    Hoe creëer je binnen het vaste curriculum ruimte om keuze te bieden aan leerlingen? 

458
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties