Nieuwsoverzicht Bewaren

Inspiratiebijeenkomst 'Subsidieregeling begaafde leerlingen in het po en vo'

6 februari 2019

* U I T N O D I G I N G *

Op 7 december jl. is de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in het po en vo’ gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van 4 jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen.

Alle samenwerkingsverbanden PO en VO zijn hierover benaderd via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Uit een voorlopige inventarisatie blijkt dat veel samenwerkingsverbanden bezig zijn met het proces om een aanvraag met bijbehorend activiteitenplan voor de komende 4 jaar in te dienen. Dit biedt dus mooie kansen!

Meld je ook aan voor de inspiratiebijeenkomsten in februari en maart

De commissie die de aanvragen beoordeelt, wil er graag voor zorgen dat zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden en hun scholen gebruik maken van de kansen die de subsidieregeling biedt. In februari en maart 2019 worden er daarom regionale inspiratiebijeenkomsten georganiseerd door de beoordelingscommissie. Deze bijeenkomsten vinden verspreid over het land plaats en zijn bedoeld voor bestuurders/vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en hun scholen en alle betrokkenen die een begeleidende en/of coördinerende rol spelen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen.

Speel jij een begeleidende of coördinerende rol bij ontwikkelingen in één of meerdere samenwerkingsverbanden of bij je school?

Dan attenderen we je hierbij graag op de mogelijkheid om vanuit jouw inhoudelijke expertise en ervaring deel te nemen aan de inspiratiebijeenkomst in de regio waarin jij werkzaam bent. Heb je goede contacten met bestuurders/vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden? Dan zou het fijn zijn als jullie gezamenlijk aanwezig kunnen zijn. De contactpersonen van de samenwerkingsverbanden hebben hierover via DUS-I bijgaande brief ter informatie ontvangen en zijn dus op de hoogte van de mogelijkheden.

» Meer informatie en aanmelden voor de inspiratiebijeenkomsten met overzicht van data en locaties

Ken je anderen voor wie deze informatie relevant kan zijn?
Dan zou het fijn zijn als je hen ook wilt attenderen op deze bijeenkomsten door deze informatie te delen en/of via deze social media links:

Delen via LinkedIn – Delen via Facebook

Graag tot ziens tijdens één van de geplande bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,
Desirée Houkema

Voorzitter Beoordelingscommissie ‘Subsidieregeling begaafde leerlingen in het po en vo’

Mede namens de andere commissieleden,
Dick van Hennik, Mariska Poelman & Lianne Hoogeveen

150
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties