Nieuwsoverzicht Bewaren

ontwikkelplek voor dropouts Po in Utrecht

26 december 2018

Graag breng ik u op de hoogte van een nieuw initiatief in Utrecht die mogelijk ook iets voor één van uw leerlingen kan betekenen.

 

(Hoog)begaafde kinderen komen niet altijd goed uit de verf op school. In enkele gevallen leidt het zelfs tot uitval, waarbij het kind minder of zelfs helemaal niet meer naar school gaat.

Deze groep kinderen heeft specialistische begeleiding nodig om (weer) te kunnen functioneren in onze maatschappij.

 

Weerwil is een ontwikkelplek waar kinderen komen met een IQ op (hoog)begaafd niveau. Het betreft leerlingen die (deels) niet meer naar school gaan in het basisonderwijs, richtleeftijd 4 – 12 jaar. Dit is de groep kinderen waarbij de school aangeeft dat zij handelingsverlegen is.

 

Het doel van de begeleiding is om te zorgen dat het kind weer lekker in zijn vel zit. Hij of zij heeft voldoende zelfvertrouwen, een reëel zelfbeeld, kennis van zijn kwaliteiten en valkuilen en genoeg veerkracht om te kunnen doorzetten als het weer eens moeilijk wordt. Daarnaast zal het kind na een periode van begeleiding weer openstaan voor ontwikkeling en onderwijs.
Vanuit die basis gaan we op zoek naar de meest passende onderwijsplek voor ieder kind, waar hij / zij zich verder kan ontwikkelen.

Qua locatie vangen we deze kinderen bij voorkeur op in een niet-schoolse setting, in actieve verbinding met de huidige school.

 

Aanleiding

In Nederland zijn zo’n 62.300 schoolgaande kinderen hoogbegaafd. Deze groep heeft, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, veel kans op uitval. Gelukkig is er veel extra inspanning in het onderwijs om hoogbegaafde kinderen en jongeren te begeleiden. Er zijn in het reguliere en het particuliere onderwijs veel mogelijkheden voor hoogbegaafden. Ook is er een toenemend aanbod aan hulpverleners, die kinderen en jongeren ondersteunen om binnen de schoolse setting te blijven functioneren.

Toch is er nog altijd een groep kinderen die uitvalt of dreigt uit te vallen in het onderwijs. (In maart 2018 in een snelle ronde op Facebook 10 kinderen in de regio Utrecht) Dit kan zijn omdat ze meer maatwerk nodig hebben dan in het reguliere basisonderwijs geboden kan worden, omdat ze de aansluiting missen bij de groep, vanwege een nevendiagnose of om andere uiteenlopende redenen, waarbij hoogbegaafdheid een rol speelt.

 

Mogelijke doelen van de begeleiding:

·       Zelfvertrouwen vergroten

·       Zelfredzaamheid verhogen

·       Zelfstandigheid vergroten

·       Structuur bieden en leren structureren

·       Gezinssysteem ontlasten en begeleiden

·       Plezier in het leren terugvinden

·       Begeleiden bij het leren plannen

·       Het versterken van de studievaardigheden

·       Leren het leven zelf te organiseren

·       Het vinden van een school op de juiste plek op het goede niveau

·       Het begeleiden bij terugkeer naar school

·       School ondersteunen bij het re-integreren van de leerling

 

Aanmelding

Na een intake met de ouders en school wordt gekeken of een passend traject aangeboden kan worden en een eerste begeleidingsplan opgesteld.

Daarna zal kennisgemaakt worden met het kind. Op basis van deze kennismaking kan het begeleidingsplan worden aangepast.

 

Het hebben van een IQ hoger dan 130 is geen harde eis, als de problematiek bij hoogbegaafdheid lijkt te passen. Dit naar inzicht van de toelatingscommissie.

Het hebben van een nevendiagnose hoeft geen probleem te zijn, maar een plaats in de groep kan niet gegarandeerd worden in verband met de samenstelling van de groep.

 

Financiering

De financiering zal in basis uitgaan van financiering door de gemeente met een extra budget vanuit de school voor begeleiding van kind en ouders.

De meest optimale oplossing doet zich voor als zorg en onderwijs gecombineerd kan worden.

Kijk voor meer informatie op www.weerwil.nl

Of neem contact op met Sterkbegaafd talentbegeleiding, de initiatiefnemer van Weerwil: 06-37 27 26 40

 

285
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties