Media

Werken met Levelwerk

Geplaatst door:
Redactie TalentStimuleren

Op OBS Molenakker in Weert wordt passend onderwijs aangeboden aan (hoog)begaafde leerlingen. Tijdens de lesactiviteit kunnen deze leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met compacten en verrijken. Leerlingen werken met een eigen leermap waarin opdrachten vanuit een ruim aanbod (taal/lezen, rekenen en allerlei) worden gegeven. Dit gebeurt aan de hand van de materialen van Levelwerk.

Levelwerk
Levelwerk staat los van andere methodes en de leerling werkt feitelijk op twee sporen, een gecompacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn. De leerlijn biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeleding: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve-, sociaal emotionele- en creatieve vaardigheden.

Martine Creemers legt in de video uit hoe levelwerk in zijn werk gaat en hoe het is geïmplementeerd in de school.