Klaarr educatie / BL!NK-UIT!

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs

Type instantie

 • Onderwijsadviesbureau

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Didactisch onderzoek
  • Faalangstreductietraining
  • Individuele begeleiding
  • Psychologisch onderzoek
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties