Voelwijs

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Individuele begeleiding
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching

Expertise

 • Gespreksvoering met kinderen
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • Gevoelige hoogbegaafde kinderen coachen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties