Psm-onderwijsadvies

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Praktijkonderwijs
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Type instantie

 • Onderwijsadviesbureau

Diensten

 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Executieve functies
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties