Organisatie

REC5

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Type instantie

 • Onderwijsadviesbureau
 • Opleidingsinstituut

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Didactisch onderzoek
  • Groepsgewijze screening op scholen
  • Individuele begeleiding
  • Psychologisch onderzoek
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en lees/ spellingsproblemen
  • begaafd en motorische problemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften

Aangesloten professionals (1)

Meer informatie

Zie voor actuele informatie: www.rec5.nl

Locatie

Chopinlaan
9402SE Assen
Nederland