Organisatie

Dubbel Plus (advies- en begeleidingsbureau hoogbegaafde kinderen)

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Faalangstreductietraining
  • Individuele begeleiding
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Beelddenken
 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften

Aangesloten professionals (1)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.dubbel-plus.nl

Locatie

Aarnout Drostdreef
5051 GK Goirle
Nederland