Organisatie

Cleverbee, voorsprong bij opgroeien

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Individuele begeleiding
  • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
 • Ik richt me met mijn ondersteuning met name op het kind onder de 4 jaar: heb lange ervaring in de kinderopvang. Lees dus bij school graag kinderopvang en peuterspeelzaal!

Expertise

 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften

Aangesloten professionals (1)

Locatie

Warande
3116CC Schiedam
Nederland