Talentnetwerken

Vind jij het delen van kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden rondom onderwijs en talentontwikkeling net zo waardevol als wij?

Maak kennis met de regionale talentnetwerken!

Er zijn acht regionale talentnetwerken om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het stimuleren van talentontwikkeling. In de regionale talentnetwerken zet het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling samen met diverse partners in het veld zich in om bestaande initiatieven en netwerken te verbinden en versterken, of om samen met scholen nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

De acht regio’s vormen een landelijk dekkend netwerk ter ondersteuning van scholen bij het stimuleren van talentontwikkeling op verschillende talentgebieden op alle niveaus.

Meer informatie per regio is te bekijken via het regiokaartje (klik hiervoor op jouw regio).