Binnen onderwijs: Havo/vwo

Wat nu?

Het handelen van de docent in de klas is een essentieel onderdeel van ‘goed onderwijs’. Dus ook van goed onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Het SLO-project Hoogbegaafden (VO) besteedt daarom niet alleen aandacht aan het ontwikkelen van verrijkingstaken maar ook aan de rol van de docent bij het uitvoeren van deze taken.


Het professionele handelen van de docent wordt gestuurd door diens bewuste en onbewuste opvattingen over leren: over wanneer leerlingen leren, hoe ze leren, hoe je leren als docent kunt uitlokken en stimuleren. Bij lesgeven aan (hoog)begaafde leerlingen gebruikt de docent deels algemene opvattingen over leren en deels specifieke die over leren van (hoog)begaafden gaan. In deze brochure leest u meer over dergelijke opvattingen.

 

Gerelateerde items

  Hoogbegaafden in jaar 3 
  U vindt hier materiaal en tips voor verrijkingstaken.

  Hoogbegaafden in de onderbouw
  U vindt hier materiaal en tips voor verrijkingstaken.

  Wat willen leerlingen die meer kunnen en willen?
  Dit onderzoek biedt inzicht in de verschillende situaties op de scholen die aan het onderzoek deelnemen en in de behoefte die men heeft met betrekking tot het lesmateriaal en eventuele begeleiding.
 

2838
Trefwoorden: voortgezet onderwijs
Auteur: SLO
Jaar van uitgave: 2007
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties