Binnen onderwijs: Havo/vwo

Wat willen leerlingen die meer kunnen en willen?

Dit onderzoek biedt inzicht in de verschillende situaties op de scholen die aan het onderzoek deelnemen en in de behoefte die men heeft met betrekking tot het lesmateriaal en eventuele begeleiding.

Ook vindt u er op basis van een uitgebreide literatuurstudie door SLO, een lijst kenmerken waaraan lesmateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen moet voldoen (H. Bonset en S. Bergsma 2002: 14).  Het biedt aanknopingspunten voor hoe men lesmateriaal met deze kenmerken concreet kan vormgeven en hoe men het zo goed mogelijk kan laten aansluiten bij de belevingswereld en interessen van de leerlingen.

Gerelateerde items

  Hoogbegaafden in de onderbouw
  Naast lesmateriaal vindt u hier ook tips voor het gebruik van de verrijkingstaken.

Handreiking voor verrijkingstaken
 Nederlands verrijkt.

  Wat nu?
  Het professionele handelen van de docent wordt gestuurd door diens bewuste en onbewuste opvattingen over leren: over wanneer leerlingen leren, hoe ze leren, hoe je leren als docent kunt uitlokken en stimuleren. Bij lesgeven aan (hoog)begaafde leerlingen gebruikt de docent deels algemene opvattingen over leren en deels specifieke die over leren van (hoog)begaafden gaan. In deze brochure leest u meer over dergelijke opvattingen.

4929
Auteur: SLO
Jaar van uitgave: 2005
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties