Nieuwsoverzicht Bewaren

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling komt naar u toe!

22 april 2015

Regionale bijeenkomsten
'Passend onderwijs voor begaafde leerlingen'

Meer weten en uitwisselen over passend onderwijs en (hoog)begaafdheid? Dat kan. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert dit jaar regionale bijeenkomsten en komt daarbij in alle 8 regio's  van de talentnetwerken. Dus ook bij u in de buurt!

Scholen die al veel ervaring hebben met het vormgeven van passend onderwijs aan begaafde leerlingen, zoals bijvoorbeeld de begaafdheidsprofielscholen, treden op als gastlocatie voor deze middag-conferenties.

De bijeenkomsten zijn zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs interessant. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u workshops volgen over verrijkend onderwijs (stimulerend signaleren, differentiëren, doelgericht werken aan vaardigheden) en deelnemen aan uitwisselsessies over passend onderwijs aan begaafde leerlingen. Ook worden er praktijkvoorbeelden po en vo uit de regio gedeeld.

Overzicht bijeenkomsten

Datum Locatie Regio talentnetwerk
4 juni Vechtdalcollege Hardenberg Overijssel & Oost-Gelderland
11 juni  Gertrudiscollege Roosendaal Zeeland & West-Brabant
18 juni OSG Atlas College Hoorn Noord-Holland & Flevopolder
1 oktober Hondsrugcollege Emmen Groningen & Drenthe
8 oktober RSG Magister Alvinus Sneek Friesland, Kop van Overijssel & Noordoostpolder
15 oktober Stella Maris College Meerssen Oost-Brabant & Limburg
19 november Aloysius College Den Haag Zuid-Holland
25 november Olympus College Arnhem Utrecht & West-Gelderland

Wilt u een van deze inspirerende middagconferenties bijwonen? Dat kan!

Deelname is gratis. Inschrijven voor de bijeenkomsten die in juni 2015 plaatsvinden kan vanaf 1 mei via de agenda van www.talentstimuleren.nl

Nadere informatie hierover vindt u binnenkort via deze website en via de werkgroepen van de talentnetwerken.

3341
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties