Nieuwsoverzicht

Regeling subsidie begaafde leerlingen gepubliceerd

10 december 2018

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tussen 1 januari en 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van 4 jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen.

Criteria subsidieregeling

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  1. Doelstelling en visie: het is duidelijk op welke doelen en doelgroep het activiteitenplan zich richt, en in hoeverre het activiteitenplan logisch aansluit op de analyse van de behoefte en de doelen die zijn gesteld.
  2. Samenwerking en draagvlak: samenwerking tussen en draagvlak van verschillende partijen bij het uitvoeren van het activiteitenplan.
  3. Expertiseontwikkeling en kennisdeling:
    a.De mate waarin aandacht is voor de continue ontwikkeling van de expertise, en
    b.Kennisdeling, zowel binnen het samenwerkingsverband als regionaal en landelijk.
  4. Evaluatie van de voortgang: met een jaarlijkse zelf-evaluatie (aan de hand van monitor Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) worden het doelbereik en de expertiseontwikkeling geëvalueerd en worden eventueel verbeteringen in de aanpak doorgevoerd.
  5. Haalbaarheid en duurzaamheid: het plan dient organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar te zijn, risicofactoren zijn in beeld en het aanbod kan geborgd worden na afloop van de subsidie.

Op 7 december jl. is de regeling officieel bekend gemaakt via de Staatscourant.

» Op de website van DUS-i vind je meer informatie over de subsidieregeling en het beoordelingskader

7302
Bron: Overheid.nl - Staatscourant
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties