Nieuwsoverzicht

Veel aandacht voor 'dubbel bijzondere' leerlingen

27 maart 2018

Op 13, 15, 21 en 22 maart organiseerde het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) vier regionale themaconferenties 'Dubbel bijzonder' in respectievelijk Goes, Alkmaar, Bakkeveen en Amersfoort (en eerder dit schooljaar in Eindhoven en Arnhem).

De regionale themaconferenties maken deel uit van de ondersteuningsstructuur die het Informatiepunt biedt in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Aangezien regionale samenwerking op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding juist voor kinderen met kenmerken van begaafdheid én kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen erg belangrijk is, is extra aandacht hiervoor nodig. De themaconferenties zijn een laagdrempelige manier om bij te dragen aan het delen van kennis, ervaring en expertise voor iedereen die betrokken is bij de begeleiding van begaafde kinderen. Ruim 325 deelnemers hebben op deze manier in hun eigen regio kunnen uitwisselen, delen en verbinden.

Veel interesse voor de train-de-trainer

Voorafgaand aan de conferenties konden experts/trainers op het gebied van (hoog)begaafdheid deelnemen aan de train-de-trainer 'Dubbel Bijzonder'. In totaal hebben  zo'n 120 deelnemers hiermee weer nieuwe inzichten en inspiratie opgedaan om het belang van passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen in de eigen prakijk verder uit te dragen.

(Nieuwe) tools van het Informatiepunt 

Alle deelnemers ontvingen hulpmiddelen die specifiek zijn ontwikkeld om de begeleiding en ondersteuning in de praktijk vorm te geven en om te delen met anderen. Bijvoorbeeld de 'placemats' die zijn in te zetten in gesprekken met leerlingen, ouders, begeleiders en andere betrokkenen en een overzicht van 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling', met de daarbij horende poster, waaier en kaartenset.

» Bekijk en download alle gespreksplaten (A3 placemats) op het gebied van talentontwikkeling en begaafdheid

» Bekijk en download de gratis tools bij de 'Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling'

Media en downloads beschikbaar

De hand-outs en achtergrondinformatie bij de diverse workshops die op het programma stonden van de themaconferenties zijn voor iedereen digitaal beschikbaar.

» Bekijk de media en downloads via de conferentiepagina's 

Komende activiteiten

Om het verbinden, delen, faciliteren en inspireren verder te stimuleren, organiseren we een bijeenkomst voor (nieuwe) contactpersonen van de regionale talentnetwerken, een train-de-trainer voor onderwijsadviesdiensten en op 14/15 november is er een 2-daagse landelijke conferentie over begaafdheid en talentontwikkeling (save the date!).

» Bekijk de agenda met komende activiteiten voor meer informatie

1240
Bron: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) - www.talentstimuleren.nl
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties