Nieuwsoverzicht

Tweedaagse conferentie 'Samen leren leven'

26 september 2017

PO-Raad, VO-Raad en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden organiseren op 5 en 6 oktober samen deze tweedaagse met als thema: Samen leren leven: werken aan een inclusieve maatschappij. 

Passend onderwijs geeft ruimte om te werken aan een inclusieve maatschappij. Ruimte die schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en partners kunnen én willen benutten. Het uiteindelijke doel, een samenleving waarin diversiteit vanzelfsprekend is en gewaardeerd wordt. Waarin iedereen kansen krijgt om de eigen talenten te ontplooien.

Tijdens deze 2-daagse verzorgt het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) op vrijdag 6 oktober de workshop: Passende ondersteuning voor 'dubbel bijzondere' leerlingen (begaafde kinderen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen). We gaan in op de vraag hoe je recht kunt doen aan de mogelijkheden en behoeften van deze begaafde leerlingen (zie het overzicht met workshops).

» Meer informatie en aanmelden (tot en met 29 september)

891
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties