Nieuwsoverzicht Bewaren

Onderzoek 'Passend onderwijs, ook voor begaafde leerlingen'

5 december 2016

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Samenwerkingsverbanden zijn bezig met het inrichten van een evenwichtig gehaal van basisondersteuning en aanvullende ondersteuning, arrangementen en voorzieningen, om zo passend onderwijs dichterbij te brengen. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het realiseren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo.

Onderzoek binnen samenwerkingsverbanden via online vragenlijst

SLO heeft in samenwerking met het Ministerie van OCW een vragenlijst samengesteld, waarin de stand van zaken en de ambities binnen de samenwerkingsverbanden in beeld gebracht worden m.b.t. aanbod voor en begeleiding van begaafde leerlingen.

Invullen tot en met 23 december 2016!

Alle samenwerkingsverbanden po en vo zijn benaderd de vragenlijst in te laten vullen door diegene die hiervan het meest op de hoogte is.

Meer informatie

Zie voor meer informatie en de link naar de vragenlijst:
» Beleid - Passend onderwijs

1397
Bron: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) - www.talentstimuleren.nl
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties