Locatie: Fons Vitae Lyceum

hb020 organiseert op dinsdag 21 januari van 19:00 tot 22:00 een #HBavond over voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Wij nodigen ouders, docenten en andere vertegenwoordigers van scholen, hb-specialisten, en overige geïnteresseerden van harte uit om te komen, zeker als u zich herkent in één van de volgende situaties:

Mijn hoogbegaafde dochter zit in groep 8. Naar welke school kan zij volgend jaar het beste gaan?

Ik geef wiskunde op een middelbare school. Hoe kan ik het beste inspelen op leerlingen die vast zitten in een leerhouding waarmee ze niet verder komen en zelfs gaan onderpresteren?

Mijn zoon raakt steeds minder gemotiveerd op school. Vroeger ging alles vanzelf, maar op de middelbare school weet hij niet hoe hij ergens voor moet leren. Hoe komen we hieruit?

Wij zijn een middelbare school en willen méér bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Hoe moeten we dat op een zinvolle manier doen en wat kunnen we van andere scholen leren?

Het programma van de #HBavond ziet er als volgt uit. Na een welkom van hb020 zal een aantal middelbare scholen beknopt vertellen hoe zij met hoogbegaafde leerlingen omgaan. Vervolgens kunt u aan één van de parallel workshops deelnemen. Daarin willen we voor verschillende doelgroepen onderwerpen naar voren laten komen zoals:

  • Voor vertegenwoordigers van scholen: Ervaringen van een docent op een school waar al ruim twee jaar een speciaal programma voor hoogbegaafde leerlingen wordt aangeboden
  • Voor docenten: Op welke manier kun je het beste je lessen inrichten voor hoogbegaafde leerlingen? Inclusief uitwisselen van ideeën.
  • Voor ouders: Hoe kies je een middelbare school voor je hoogbegaafde kind?
  • Voor ouders/docenten: Tegen welke leerproblemen lopen hoogbegaafde kinderen aan en hoe ga je daarmee om?

Na de workshops sluiten we de avond af met een informele borrel, omdat een van de doelstellingen van hb020 is dat we mensen met elkaar in contact willen brengen: ouders met ouders, docenten met docenten, ouders en docenten met hb-adviseurs, schoolbestuurders met politici, etc. Zo kunnen we kennis en ideeën uitwisselen, plannen maken en samenwerking op gang brengen. Zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde kinderen in de hele stad het onderwijs kunnen krijgen dat ze nodig hebben.

We organiseren deze #HBavond opzettelijk precies in de periode dat veel ouders van (hoogbegaafde) kinderen in groep 7/8 voor de beslissing staan welke middelbare school te kiezen. Tussen alle open avonden door die de scholen in januari en februari organiseren, hopen we ouders met deze #HBavond een zinvolle aanvulling te bieden in dat moeilijke keuzeproces.

Aanmelden via de website.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties