Agendaoverzicht

VIP-arrangement "Creatief in Media & Technologie"

29 mei 2015
Datum: 24 juni 2015
Tijd: 09:00 tot 17:00

De regionale talentnetwerken ondersteunen scholen (po en vo) bij het stimuleren van talentontwikkeling. Hiertoe worden activiteiten georganiseerd, zoals bijeenkomsten, online ontmoetingen en het initiëren en ondersteunen van zogenaamde Professionele LeerGemeenschappen (PLG), groepen van professionals die van elkaar willen leren, elkaar willen informeren, ontmoeten en ondersteunen rond een specifiek thema.

Een van die thema's is 'Creatief in media & technologie'. In deze leergemeenschap staan vragen centraal als:

  • Hoe kun je de belangstelling voor media en technologie bij leerlingen gebruiken als katalysator voor leren en ontwikkelen?
  • Hoe kun je latente belangstelling voor deze domeinen prikkelen door leerlingen er op een creatieve manier kennis mee te laten maken? 

Voor leraren uit de regio Utrecht & West-Gelderland die belangstelling hebben voor deelname aan deze PLG heeft Talent Stimuleren een bijzonder aanbod: een gratis VIP-arrangement voor de Kennisnet Onderzoeksconferentie 2015 op 24 juni aanstaande. Het aanbod bestaat uit:

  • gratis deelname aan de conferentie
  • gratis lunch met een inleiding van Erno Mijland, gevolgd door ruimte om met elkaar in gesprek te gaan

Erno Mijland vertelt in de korte inleiding iets over zijn ervaringen in de regio Eindhoven. Hij ondersteunt  (onderwijs)organisaties bij het opzetten van na- en buitenschoolse clubs rond maken, programmeren, media en technologie.

Wil je bij deze dag aanwezig zijn?

Uiteraard kun je straks ook aansluiten bij de leergemeenschap als je op 24 juni verhinderd bent. Laat even weten als je belangstelling hebt.

http://www.kennisnet.nl/agenda/onderzoeksconferentie-2015/

1477
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties