Agendaoverzicht

Post-HBO registeropleiding Specialist Begaafd & Speciaal

3 december 2014
Datum: 9 september 2015
Tijd: 09:30 tot 16:30

De 2-jarige opleiding Specialist Begaafd & Speciaal (10 EC - 280 uur) is speciaal ontwikkeld voor leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die reeds een studie over begaafdheid op Post-HBO registerniveau of op Masterniveau hebben afgerond. 

Tijdens de opleiding Specialist Begaafd & Speciaal ontwikkel je vaardigheden om in jouw eigen praktijk passend onderwijs te kunnen bieden aan begaafde leerlingen die complexe onderwijsbehoeften hebben. Daarbij kun je denken aan leerlingen die zowel begaafd zijn als dat zij een leer- of ontwikkleingsstoornis hebben. Thema's die de onder andere aan orde komen zijn dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, executieve vaardigheden, plaats in de zorgstructuur en diagnostische gesprekken.

In deze opleiding staan de competentiedomeinen  ‘Leergedrag gerichte interventies’, 6 ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ & 7 'Begaafd en Speciaal' uit de competentiematrix Specialist Begaafdheid SE/ZOO® (Gerven, E. van & Hoogenberg, I, 2011) centraal. De overige competentiedomeinen worden als verworven beschouwd.

Je rondt de studie af met een praktijkgericht onderzoek (PGO) op basis van onderwijsdesign.

Jaarlijks zijn er slechts 25 studieplaatsen beschikbaar. Inschrijven voor het 2e cohort (start in schooljaar 2015-2016) kan vanaf 1 december 2014 via de website van Slim!Educatief.

2572
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties