Agendaoverzicht

Expertmeeting Passend onderwijs en hoogbegaafdheid vo

1 oktober 2014
Locatie: Vredenburg
Datum: 9 oktober 2014
Tijd: 17:00 tot 20:30

Om aan te kunnen sluiten bij wat er al gebeurt in de huidige onderwijspraktijk komen scholen, besturen en samenwerkingsverbanden die hun sporen reeds hebben verdiend met het inrichten van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, bij elkaar op de expertmeeting ‘Passend Onderwijs en hoogbegaafdheid’ voor het voortgezet onderwijs.

Per deelnemende school, bestuur of samenwerkingsverband zijn er meerdere personen met verschillende rollen aanwezig met als doel dat er vanuit meerdere perspectieven met elkaar van gedachte gewisseld kan worden en  ontwikkelpunten verhelderd kunnen worden. 

Zie ook de hiertoe geplaatste oproep voor deelname.

1082
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties