Agendaoverzicht

Specialist excellent leren en (hoog)begaafdheid

11 april 2014
Locatie: Nader te bepalen
Datum: 16 september 2014
Tijd: 09:00 tot 12:00

Tijdens de leergang 'Specialist excellent leren en (hoog)begaafdheid' verkrijgt de deelnemer een sterke theoretische basis en ontwikkelt hij/zij zich tot specialist op het gebied van excellentie en hoogbegaafdheid. De opleiding beperkt zich niet alleen tot het kind, maar betrekt het onderwerp op de hele school. De ontwikkelingen die de cursist doormaakt vormen daarom niet alleen een meerwaarde voor de persoon zelf, maar ook voor de school, die straks beschikt over een specialist, motivator en inspirator!

Reactie van een deelnemer op de cursus:
‘De grootste winst voor mijn school vind ik dat (hoog)begaafdheid een onderwerp van gesprek is. Alle leerkrachten besteden in hun klas aandacht aan talentvolle kinderen, iedereen denkt mee over het aanbod en de manier van werken. Er is behoefte aan duidelijkheid en die wordt gegeven door het beleid. Ik wilde samen met het team een beleidsplan ontwikkelen, en dat is gelukt!’

Inhoud
Tijdens de opleiding leg je onder meer een portfolio aan en bestudeer je achtergrondinformatie en materialen. Je oefent in de praktijk, legt uitwisselingsbezoeken af en voert maatjesoverleg. Tot slot schrijft iedereen zijn of haar eigen interventieaanpak. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsplan zijn,  een plan voor het  opzetten van een plus klas of een plan voor het coachen van collega’ bij het maken van een passend aanbod.

Opzet
De leergang is opgebouwd rond vier modules:

  • Module 1 - De eerste stap naar kennis vergroting
  • Module 2 - Praktisch handelen
  • Module 3 - Leren leren en onderpresteren
  • Module 4 - Hoogbegaafd en dan de zorg

De modules worden afgesloten met een afsluitingsbijeenkomst.

Theorie
• tien studiebijeenkomsten
• twee portfolio-presentaties

Praktijk
• twee begeleidingsafspraken op school bij de uitwerking van het werkstuk

Studielast
Ongeveer 247 uren, bestaande uit:
• contacttijd: 67 uren
• zelfstudie en praktijkoefening : 180 uren

Voor wie
De leergang is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders

Bekijk hier het filmpje betreffende de leergang Specialist excellent leren en (hoog)begaafdheid >>

Investering
De kosten voor de leergang bedragen € 3.500,- per persoon, inclusief alle lesmaterialen, het handboek Hoogbegaafdheid en een uitgebreide reader.

Data en locatie
De leergang start na de zomervakantie (in het schooljaar 2014-2015). De exacte data en locatie worden bekend gemaakt bij voldoende deelname. De cursusbijeenkomsten vinden, gedurende 16 weken, om de week plaats op een ochtend van 9:00 - 12:00 uur. Wij streven ernaar om de leergang op een locatie aan te bieden die voor alle deelnemers centraal gelegen is.

1909
Lees meer over: cedin

Deelnemers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties