Zoeken

1-10 van 32 resultaten.
Sorteer op:

Compilatie lezing Stefan Buijsman 13-14 nov 2019

Samenvatting van de lezing van filosoof Stefan Buijsman over hoe je vanuit de filosofie wiskunde kunt stimuleren en verrijken. Dit is gefilmd op de 1e dag van de conferentie Begaafdheid,...

Redactie TalentStimuleren
-

Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb/k

De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en hen

Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs

Een praktische toolkit waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen bijna eindeloos kan uitbreiden. Daarbij bouw je stapsgewijs voort

Het toetsen van de toekomst

Toetsen om van te leren, niet om mee te beoordelen. Dat is het idee achter de diagnostische tussentoets in het

Talentontwikkeling op het vmbo

In de publicatie 'Talentontwikkeling op het vmbo' worden negen vmbo-scholen geportretteerd die op verschillende wijze invulling geven aan talentontwikkeling. In

Wereldoriëntatie

In dit rapport geeft de Inspectie van het Onderwijs een beeld van de manier waarop scholen het onderwijs in oriëntatie

Goed voorbereid verder met wiskunde

Deze publicatie informeert tl-opleidingen over mogelijkheden om hun leerplan voor het vak wiskunde te verrijken voor leerlingen die doorstromen naar

Schoolportretten talentontwikkeling havo en vwo

Op basis van gesprekken met schoolleiders, leraren en/of leerlingen zijn een aantal havo- en vwo-scholen geportretteerd. Deze schoolportretten dienen ter

Werken met leerlingen met hoge vaardigheidsscores

Het Cito Volgsysteem primair onderwijs kan behulpzaam zijn bij het afstemmen van het onderwijs op leerlingen die het heel goed

Schoolportretten talentontwikkeling vmbo

Portretten van een aantal vmbo-scholen met uiteenlopende invullingen van talentontwikkeling. Hoe geven vmbo-scholen vorm aan talentontwikkeling op school? Op welke