Werkgroep

Geluk en veerkracht in onderwijs

Opgericht op: 19 december 2016

Omschrijving

Deze werkgroep brengt zoveel mogelijk informatie, onderzoek, bronnemateriaal en bruikbare toepassingen samen over geluk en veerkracht in onderwijs als mentaal kapitaal. Meer aandacht voor onderwijs betekent dat we een groter geluk willen nastreven voor een groter aantal. Een en ander vanuit het gegeven dat gelukkige mensen actiever en socialer worden. De World Health Organisation geeft aan dat naar verwachting in 2030 "stress" oorzaak nummer één is van het ziekteverzuim omdat mensen steeds meer moeite krijgen met de continue veranderingen in de snel veranderende wereld.

Info

8
leden
Open
werkgroep
9
bijdragen