Werkgroep

Netwerk Talentontwikkeling - swv Driegang

Opgericht op: 13 september 2016

Omschrijving

Kennisdelen in de regio van het samenwerkingsverband Driegang.
Het betreft de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard, Woudrichem, Werkendam en Zederik.

Doelen Netwerk:

- Het bij elkaar brengen van leerkrachten om zaken uit te wisselen en te delen met elkaar.
- Inventariseren van wat er in de regio al gebeurt betreffende talenontwikkeling.
- Informeren over de mogelijkheden in de regio.
- Dit eerste jaar richten we ons op primair onderwijs,

Functie van dit netwerk:
Faciliteren en organiseren van netwerkbijeenkomsten.
Inrichten van de plaats van dit netwerk op de site van Talentstimuleren.nl.
Inspireren.

3. Inhoud bijeenkomsten
We stellen vast dat de bijeenkomsten thematisch zullen zijn. Mogelijke thema’s die op een bijeenkomst
behandeld kunnen worden zijn:
Hoogbegaafdheid
Cultuur
Onderzoekend en ontwerpend leren
Executieve functies
Doorgaande lijn
Omgeving in de school brengen (bedrijven)

Info

2
leden
Semi-open
werkgroep
2
bijdragen