Werkgroep

Faalangstreductie

Opgericht op: 19 februari 2015

Omschrijving

Nienke Boom en Janneke Breedijk verzorgen faalangstreductie trainingen voor professionals. Zo hebben zij in de talentregio Friesland, kop van Overijssel en Noordoostpolder een training verzorgd waar naast een theoretisch kader werd gesproken over het zelf opzetten van een faalangstreductietraining op school of in een eigen praktijk. De middag werd als zeer inspirerend beschouwd. De deelnemers hebben de behoefte om met elkaar in contact te blijven via een werkgroep op talentstimuleren.

Info

6
leden
Semi-open
werkgroep
6
bijdragen