Werkgroep

Samen werken aan een betere aansluiting: vakinhoudelijke werkgroep

Opgericht op: 16 februari 2015

Omschrijving

Het project Samen werken aan een betere aansluiting is een project van het VO en HO in de regio Zuid-Holland. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van concrete instrumenten voor de onderwijspraktijk met als doel die op 1 juli a.s. te presenteren om zo gezamenlijk de aansluiting tussen vo en hbo te verbeteren.

Het gaat om de werkgroep Vakinhoudelijke Aansluiting. De andere werkgroepn zijn 1) LOB, 2) hbo-vaardigheden, en 3)Cijfers en informatie.

Info

3
leden
Open
werkgroep
5
bijdragen