Werkgroep

Onderwijsondersteuningplannen HB

Opgericht op: 16 november 2014

Omschrijving

De werkgroep onderwijsondersteuningsplannen HB richt zich op de gezamenlijk vormgeven van ontwikkelingsdoelen voor kinderen met een versnelde ontwikkeling. Om de begeleiding van deze groep leerlingen doelgericht te maken en gericht op verdere groei/ontwikkeling, wordt gebruik gemaakt van de bestaande referentiekaders, de doelen vaardigheden lijst, het kader voor ontwikkeling, de leerlijnen en tussendoelen en 21st Century Skills.
Door uitwisseling tussen de werkgroepleden wordt gezocht naar lijnen die kunnen worden uitgezet om deze groep leerlingen adequaat te begeleiden.

Info

69
leden
Open
werkgroep
80
bijdragen